Erudio » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Verschillende rechtsgebieden

Verschillende rechtsgebieden

Het recht gaat over vele zaken zoals, samenwonen, verzekeringen, hypotheek overeenkomen, vergunningen en ga zo maar door. Omdat het recht zo'n breed beginsel is, heeft men het recht opgedeeld in vijf…
Koopgedrag van consumenten

Koopgedrag van consumenten

De consument wordt gezien als grillig. Het koopt vaak irrationeel en voorspellingen zijn moeilijk. Toch hebben marketeers betrekkelijk betrouwbaar gebleken modellen ontwikkeld om consumenten te segmen…
De filosofie van Voltaire (1694-1778)

De filosofie van Voltaire (1694-1778)

François-Marie Arouet, beter bekend als Voltaire, kwam ter wereld in de (toen al) metropool Parijs in 1694. Zijn familie was welvarend en zeer erkentelijk in hogere kringen. Hij kwam uit een familie v…
Het koopbeslissingsproces

Het koopbeslissingsproces

De behoeften bepalen uiteindelijk het consumentengedrag. In dit artikel zal word omschreven welke fasen een afnemer doorloopt alvorens hij tot koop over zal gaan. Dit noemt men het koopbeslissingsproc…

Filosoof uitgelicht; Thales van Milete

Thales van Milete wordt beschouwd als de eerste natuurwetenschapper en analytische filosoof in de geschiedenis van het westerse denken en daarmee als de stichter van de westerse filosofie. Geboren in…
David Hume (1711-1776)

David Hume (1711-1776)

De Schotse filosoof geboren in 1711 in de hoofdstad Edinburgh, heeft een groot aandeel gehad in de ontwikkeling van de empiriefilosofie. De empiristen stellen de zintuiglijke waarneming voorop, en Dav…
Ouders en gezag of voogdij

Ouders en gezag of voogdij

Alle jongeren onder de achttien zijn minderjarig, en die hebben iemand nodig die voor hen zorgt en die hen een goede opvoeding geeft. Ze zijn volgens de wet handelingsonbekwaam, en dus zullen de ouder…
Dieren en natuurrampen

Dieren en natuurrampen

Al vele duizenden jaren is bekend dat dieren voorspelbaar (ogenschijnlijk helderziend) gedrag vertonen met betrekking tot gebeurtenissen in de natuur . Aan de hand van wat voorbeelden geven we een bee…
Filosoof uitgelicht; Xenophanes van Colophon

Filosoof uitgelicht; Xenophanes van Colophon

Xenophanes van Colophon is één van de filosofen die ver voor de geboorte van Christus leefde. Tevens was hij één van de grondleggers van het moderne filosofische denken. Heraclitus heeft ook bij Xenop…
Kwaliteit meten middels INK en BSC-model

Kwaliteit meten middels INK en BSC-model

Het INK-model en het BSC-model zijn modellen om kwaliteit te meten, te analyseren en te concluderen om zodoende de kwaliteit binnen de organisatie op elk denkbaar vlak te controleren, consolideren en…